ترجمه گواهی‌ کار اساتید و کارکنان دانشگاه‌‌ها

دارالترجمه رسمی ترجمه گواهی‌ کار اساتید و کارکنان دانشگاه‌‌ها

به سایت “دارالترجمه رسمی آرمان ” خوش آمدید. امروز جمعه ۹ اسفند ۱۳۹۸ ساعت : :
لوگوی دارالترجمه

ترجمه گواهی‌ کار اساتید و کارکنان دانشگاه‌‌ها

ترجمه گواهی‌ کار اساتید و کارکنان دانشگاه‌‌ها

گواهی‌های کار مربوط به استادان و اعضاء هیئت علمی دانشگاه‌های دولتی با ارائه دانشنامه مرتبط و با مهر و امضاء دانشگاه یا دانشکده ذیربط قابل ترجمه و تأیید در دفتر ترجمه رسمی آرمان است. الف) گواهی‌ کار و تدریس مربوط به اساتید و اعضاء هیئت علمی و کارکنان دانشگاه‌های دولتی با مهر و امضاء دانشگاه یا دانشکده ذیربط قابل ترجمه و تأیید در دفتر ترجمه رسمی آرمان است. ب) گواهی کار مربوط به اساتید و اعضاء هیأت علمی و... بیشتر بخوانید
تغییر دفتر دارالترجمه رسمی آرمان مصاحبه جذب مترجم رسمی قابل توجه متقاضیان ترجمه رسمی بیستمین جلسه کارگروه نظارت بر محتوای ترجمه رسمی برگزار شد.
دارالترجمه