بایگانی‌های ترجمه سند طلاق - دارالترجمه رسمی آرمان

دارالترجمه رسمی بایگانی‌های ترجمه سند طلاق - دارالترجمه رسمی آرمان

به سایت “دارالترجمه رسمی آرمان ” خوش آمدید. امروز شنبه ۳ مهر ۱۴۰۰ ساعت : :
لوگوی دارالترجمه

بایگانی‌های ترجمه سند طلاق - دارالترجمه رسمی آرمان

ترجمه سند طلاق

سند طلاق یا رونوشت محضری آن در صورتی که ممهور به مهر و امضاء دفتر ثبت طلاق باشد با ارائه شناسنامه یکی از طرفین قابل ترجمه و تأیید در دفتر ترجمه رسمی آرمان است. الف) اصل سند طلاق و یا اصل رونوشت آن که توسط دفترخانه اسناد رسمی صادر کننده آن تصدیق شده باشد با ارائه شناسنامه یکی از طرفین که واقعه طلاق در آن ثبت شده باشد قابل ترجمه و تأیید در دفتر ترجمه رسمی آرمان است. ب)... بیشتر بخوانید
تغییر دفتر دارالترجمه رسمی آرمان قابل توجه متقاضیان ترجمه رسمی بیستمین جلسه کارگروه نظارت بر محتوای ترجمه رسمی برگزار شد. اعلام نتایج ازمون مترجمان رسمی
دارالترجمه