بایگانی‌های ترجمه سند ازدواج - دارالترجمه رسمی آرمان

دارالترجمه رسمی بایگانی‌های ترجمه سند ازدواج - دارالترجمه رسمی آرمان

به سایت “دارالترجمه رسمی آرمان ” خوش آمدید. امروز چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۳ ساعت : :
لوگوی دارالترجمه

بایگانی‌های ترجمه سند ازدواج - دارالترجمه رسمی آرمان

ترجمه سند ازدواج

سند ازدواج یا اصل رونوشت محضری آن ممهور به مهر دفترخانه اسناد رسمی با ارائه شناسنامه یکی از زوجین قابل ترجمه و تأیید در دفتر ترجمه رسمی آرمان است. گواهی‌های صادره از اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور مبنی بر ازدواج خارجیان مقیم ایران و مهاجرین خارجی (عراقی و افغانستانی) که در ایران ازدواج نموده‌اند قابل ترجمه و تأیید در دفتر ترجمه رسمی آرمان می‌باشد. در صورتی که یکی از زوجین ایرانی باشد گواهی‌های مزبور با ارائه... بیشتر بخوانید
تغییر دفتر دارالترجمه رسمی آرمان قابل توجه متقاضیان ترجمه رسمی بیستمین جلسه کارگروه نظارت بر محتوای ترجمه رسمی برگزار شد. اعلام نتایج ازمون مترجمان رسمی
دارالترجمه