بایگانی‌های ترجمه اسناد و مدارک صادره در خارج از کشور - دارالترجمه رسمی آرمان

دارالترجمه رسمی بایگانی‌های ترجمه اسناد و مدارک صادره در خارج از کشور - دارالترجمه رسمی آرمان

به سایت “دارالترجمه رسمی آرمان ” خوش آمدید. امروز پنج شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۳ ساعت : :
لوگوی دارالترجمه

ترجمه اسناد و مدارک صادره در خارج از کشور

گواهی‌های حقوقی برای افراد ایرانی

ترجمه گواهی‌های حقوقی برای افراد ایرانی گواهی‌های حقوقی صادره از شرکت‌های ایرانی برای افراد ایرانی مبنی بر پرداخت حقوق با ارز خارجی قابل ترجمه و تأیید در دفتر ترجمه رسمی آرمان نیست. بیشتر بخوانید

گواهی‌های صادره خطاب به سفارت‌خانه‌ها و نمایندگی‌های کشورهای خارجی

ترجمه گواهی‌های صادره خطاب به سفارت‌خانه‌ها و نمایندگی‌های کشورهای خارجی گواهی‌های صادره از طرف سازمان‌های دولتی یا غیردولتی خطاب به سفارت‌خانه‌ها و نمایندگی‌های کشورهای خارجی قابل ترجمه و تأیید در دفتر ترجمه رسمی آرمان نمی‌باشد. صرفاً گواهی‌های فاقد عنوان قابل ترجمه و تأیید در دفتر ترجمه رسمی آرمان است. بیشتر بخوانید

مدارک تنظیمی در خارج از کشور

مدارک صادره در خارج از کشور علاوه بر تأیید کنسولی ایران یا سفارت متبوع شخص پس از تأیید وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران قابل ترجمه و تأیید است. بیشتر بخوانید
تغییر دفتر دارالترجمه رسمی آرمان قابل توجه متقاضیان ترجمه رسمی بیستمین جلسه کارگروه نظارت بر محتوای ترجمه رسمی برگزار شد. اعلام نتایج ازمون مترجمان رسمی
دارالترجمه