گواهی‌های صادره خطاب به سفارت‌خانه‌ها و نمایندگی‌های کشورهای خارجی - دارالترجمه رسمی آرمان

دارالترجمه رسمی گواهی‌های صادره خطاب به سفارت‌خانه‌ها و نمایندگی‌های کشورهای خارجی - دارالترجمه رسمی آرمان

به سایت “دارالترجمه رسمی آرمان ” خوش آمدید. امروز پنج شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰ ساعت : :
لوگوی دارالترجمه

گواهی‌های صادره خطاب به سفارت‌خانه‌ها و نمایندگی‌های کشورهای خارجی

ترجمه گواهی‌های صادره خطاب به سفارت‌خانه‌ها و نمایندگی‌های کشورهای خارجی

گواهی‌های صادره از طرف سازمان‌های دولتی یا غیردولتی خطاب به سفارت‌خانه‌ها و نمایندگی‌های کشورهای خارجی قابل ترجمه و تأیید در دفتر ترجمه رسمی آرمان نمی‌باشد. صرفاً گواهی‌های فاقد عنوان قابل ترجمه و تأیید در دفتر ترجمه رسمی آرمان است.

ارسال شده در تاریخ : پنج شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰
تغییر دفتر دارالترجمه رسمی آرمان قابل توجه متقاضیان ترجمه رسمی بیستمین جلسه کارگروه نظارت بر محتوای ترجمه رسمی برگزار شد. اعلام نتایج ازمون مترجمان رسمی
دارالترجمه