گواهی‌های حقوقی برای افراد ایرانی - دارالترجمه رسمی آرمان

دارالترجمه رسمی گواهی‌های حقوقی برای افراد ایرانی - دارالترجمه رسمی آرمان

به سایت “دارالترجمه رسمی آرمان ” خوش آمدید. امروز پنج شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۲ ساعت : :
لوگوی دارالترجمه

گواهی‌های حقوقی برای افراد ایرانی

ترجمه گواهی‌های حقوقی برای افراد ایرانی

گواهی‌های حقوقی صادره از شرکت‌های ایرانی برای افراد ایرانی مبنی بر پرداخت حقوق با ارز خارجی قابل ترجمه و تأیید در دفتر ترجمه رسمی آرمان نیست.

ارسال شده در تاریخ : پنج شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۲
تغییر دفتر دارالترجمه رسمی آرمان قابل توجه متقاضیان ترجمه رسمی بیستمین جلسه کارگروه نظارت بر محتوای ترجمه رسمی برگزار شد. اعلام نتایج ازمون مترجمان رسمی
دارالترجمه