ترجمه گواهی‌های کار صادره از بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها - دارالترجمه رسمی آرمان

دارالترجمه رسمی ترجمه گواهی‌های کار صادره از بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها - دارالترجمه رسمی آرمان

به سایت “دارالترجمه رسمی آرمان ” خوش آمدید. امروز پنج شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۲ ساعت : :
لوگوی دارالترجمه

ترجمه گواهی‌های کار صادره از بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها

گواهی‌های کار صادره از بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها
گواهی‌های کار صادره از بیمارستان‌ها با مهر سازمان نظام پزشکی یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا شبکه‌های بهداشت و درمان یا دانشگاه علوم پزشکی با ارائه اصل مدرک تحصیلی اشخاص قابل ترجمه و تأیید در دارالترجمه رسمی آرمان است.

گواهی‌های کار صادره از مطب پزشکان و دندانپزشکان
گواهی‌های کار صادره از مطب پزشکان و دندانپزشکان با مهر و امضای سازمان نظام پزشکی قابل ترجمه و تأیید در دارالترجمه رسمی آرمان است.

گواهی‌های کار صادره از داروخانه‌ها
گواهی‌های کار صادره از داروخانه‌ها با تأیید انجمن داروسازان یا ارائه مجوز تأسیس داروخانه قابل ترجمه و تأیید در دارالترجمه رسمی آرمان است.

لینک منبع

ارسال شده در تاریخ : پنج شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۲
تغییر دفتر دارالترجمه رسمی آرمان قابل توجه متقاضیان ترجمه رسمی بیستمین جلسه کارگروه نظارت بر محتوای ترجمه رسمی برگزار شد. اعلام نتایج ازمون مترجمان رسمی
دارالترجمه