ترجمه گواهی‌های صادره از سازمان فنی و حرفه‌ای - دارالترجمه رسمی آرمان

دارالترجمه رسمی ترجمه گواهی‌های صادره از سازمان فنی و حرفه‌ای - دارالترجمه رسمی آرمان

به سایت “دارالترجمه رسمی آرمان ” خوش آمدید. امروز شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۳ ساعت : :
لوگوی دارالترجمه

ترجمه گواهی‌های صادره از سازمان فنی و حرفه‌ای

گواهینامه‌های مهارت فنی و حرفه‌ای صادره از سازمان فنی و حرفه‌ای با ارائه تأییدیه استاندارد صادره از سازمان فنی و حرفه‌ای قابل ترجمه و تأیید در دفتر ترجمه رسمی آرمان است.

اصل کارت مربیگری صادره از سازمان فنی و حرفه‌ای قابل ترجمه و تأیید در دفتر ترجمه رسمی آرمان
است

چنانچه در کارت مزبور مدرک تحصیلی ذکر شده باشد ارائه اصل آن الزامی است.

الف) اصل گواهینامه‌های صادر شده از سازمان فنی و حرفه‌ای با داشتن کد مهارت بین‌المللی، مهر برجسته سازمان و شماره سریال قابل ترجمه و تأیید در دفتر ترجمه رسمی آرمان است.[۱][۱۴]

ب) اصل کارت مربیگری صادر شده از سازمان فنی و حرفه‌ای قابل ترجمه و تأیید در دفتر ترجمه رسمی آرمان است چنانچه در کارت مزبور مدرک تحصیلی ذکر شده باشد ارائه اصل آن جهت تأیید ترجمه الزامی است.

ج) اصل گواهی‌های صادر شده از مؤسسات خصوصی وابسته به سازمان فنی و حرفه‌ای قرار دارند قابل ترجمه و تأیید در دفتر ترجمه رسمی آرمان نیست و متقاضیان باید جهت صدور گواهی طبق «بند الف» به سازمان فنی و حرفه‌ای مراجعه نمایند.

لینک منبع

ارسال شده در تاریخ : شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۳
تغییر دفتر دارالترجمه رسمی آرمان قابل توجه متقاضیان ترجمه رسمی بیستمین جلسه کارگروه نظارت بر محتوای ترجمه رسمی برگزار شد. اعلام نتایج ازمون مترجمان رسمی
دارالترجمه