ترجمه گواهینامه رانندگی

دارالترجمه رسمی ترجمه گواهینامه رانندگی

به سایت “دارالترجمه رسمی آرمان ” خوش آمدید. امروز یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ ساعت : :
لوگوی دارالترجمه

ترجمه گواهینامه رانندگی

گواهینامه راهنمایی و رانندگی و همچنین سوابق مربوط به آن که توسط راهنمایی و رانندگی اعلام می‌شود قابل ترجمه و تأیید در دفتر ترجمه رسمی آرمان می‌باشد. گواهی‌های نیروی انتظامی در خصوص مفقود شدن گواهی نامه قابلیت ترجمه و تأیید در دفتر ترجمه رسمی آرمان را داراست. برابر با اصل نمودن گواهینامه‌های بین‌المللی بلامانع است.
الف) گواهینامه راهنمایی و رانندگی و همچنین گواهی مربوط به سوابق آن که توسط راهنمایی و رانندگی اعلام می‌شود قابل ترجمه و تأیید در دفتر ترجمه رسمی آرمان می‌باشد.

ب) گواهی‌های نیروی انتظامی در خصوص عدم تخلف یا موارد تخلف و مفقود شدن گواهینامه قابل ترجمه و تأیید در دفتر ترجمه رسمی آرمان است.

ج) برابر با اصل نمودن گواهینامه‌های بین‌المللی توسط مترجم و تأیید آن بلامانع است.

لینک منبع

 

ارسال شده در تاریخ : یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۹
تغییر دفتر دارالترجمه رسمی آرمان مصاحبه جذب مترجم رسمی قابل توجه متقاضیان ترجمه رسمی بیستمین جلسه کارگروه نظارت بر محتوای ترجمه رسمی برگزار شد.
دارالترجمه