ترجمه کارت ملی - دارالترجمه رسمی آرمان

دارالترجمه رسمی ترجمه کارت ملی - دارالترجمه رسمی آرمان

به سایت “دارالترجمه رسمی آرمان ” خوش آمدید. امروز شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۳ ساعت : :
لوگوی دارالترجمه

ترجمه کارت ملی

اصل کارت ملی قابل ترجمه و تأیید در دفتر ترجمه رسمی آرمان است.
الف) اصل کارت ملی قابل ترجمه و تأیید در دفتر ترجمه رسمی آرمان است.
ب) برگه هویت (پیش صدور) کارت ملی صادره از ثبت احوال همراه با شناسنامه قابل ترجمه و تأیید در دفتر ترجمه رسمی آرمان می‌باشد.

ارسال شده در تاریخ : شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۳
تغییر دفتر دارالترجمه رسمی آرمان قابل توجه متقاضیان ترجمه رسمی بیستمین جلسه کارگروه نظارت بر محتوای ترجمه رسمی برگزار شد. اعلام نتایج ازمون مترجمان رسمی
دارالترجمه