ترجمه کارت ملی

دارالترجمه رسمی ترجمه کارت ملی

به سایت “دارالترجمه رسمی آرمان ” خوش آمدید. امروز جمعه ۲۶ مهر ۱۳۹۸ ساعت : :
لوگوی دارالترجمه

ترجمه کارت ملی

اصل کارت ملی قابل ترجمه و تأیید در دفتر ترجمه رسمی آرمان است.
الف) اصل کارت ملی قابل ترجمه و تأیید در دفتر ترجمه رسمی آرمان است.
ب) برگه هویت (پیش صدور) کارت ملی صادره از ثبت احوال همراه با شناسنامه قابل ترجمه و تأیید در دفتر ترجمه رسمی آرمان می‌باشد.

ارسال شده در تاریخ : جمعه ۲۶ مهر ۱۳۹۸
تغییر دفتر دارالترجمه رسمی آرمان مصاحبه جذب مترجم رسمی قابل توجه متقاضیان ترجمه رسمی بیستمین جلسه کارگروه نظارت بر محتوای ترجمه رسمی برگزار شد.
دارالترجمه