بایگانی‌های ترجمه گواهی‌های صادره از مؤسسات خصوصی - دارالترجمه رسمی آرمان

دارالترجمه رسمی بایگانی‌های ترجمه گواهی‌های صادره از مؤسسات خصوصی - دارالترجمه رسمی آرمان

به سایت “دارالترجمه رسمی آرمان ” خوش آمدید. امروز چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ ساعت : :
لوگوی دارالترجمه

بایگانی‌های ترجمه گواهی‌های صادره از مؤسسات خصوصی - دارالترجمه رسمی آرمان

ترجمه گواهی‌های صادره از مؤسسات خصوصی

گواهی‌های صادره از مؤسسات خصوصی که تحت نظر سازمان فنی و حرفه‌ای قرار دارند قابل ترجمه و تأیید در دارالترجمه رسمی آرمان نمی‌باشد زیرا اینگونه مؤسسات صرفاً می‌ توانند به برگزاری دوره اقدام نمایند و هنرجویان باید جهت صدور گواهی به سازمان فنی و حرفه‌ای معرفی شوند. لینک منبع بیشتر بخوانید
تغییر دفتر دارالترجمه رسمی آرمان قابل توجه متقاضیان ترجمه رسمی بیستمین جلسه کارگروه نظارت بر محتوای ترجمه رسمی برگزار شد. اعلام نتایج ازمون مترجمان رسمی
دارالترجمه