گواهی‌های صادره خطاب به سفارت‌خانه‌ها و نمایندگی‌های کشورهای خارجی - دارالترجمه رسمی آرمان

دارالترجمه رسمی گواهی‌های صادره خطاب به سفارت‌خانه‌ها و نمایندگی‌های کشورهای خارجی - دارالترجمه رسمی آرمان

به سایت “دارالترجمه رسمی آرمان ” خوش آمدید. امروز پنج شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۳ ساعت : :
لوگوی دارالترجمه

گواهی‌های صادره خطاب به سفارت‌خانه‌ها و نمایندگی‌های کشورهای خارجی

ترجمه گواهی‌های صادره خطاب به سفارت‌خانه‌ها و نمایندگی‌های کشورهای خارجی

گواهی‌های صادره از طرف سازمان‌های دولتی یا غیردولتی خطاب به سفارت‌خانه‌ها و نمایندگی‌های کشورهای خارجی قابل ترجمه و تأیید در دفتر ترجمه رسمی آرمان نمی‌باشد. صرفاً گواهی‌های فاقد عنوان قابل ترجمه و تأیید در دفتر ترجمه رسمی آرمان است.

ارسال شده در تاریخ : پنج شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۳
تغییر دفتر دارالترجمه رسمی آرمان قابل توجه متقاضیان ترجمه رسمی بیستمین جلسه کارگروه نظارت بر محتوای ترجمه رسمی برگزار شد. اعلام نتایج ازمون مترجمان رسمی
دارالترجمه