چگونگی تأیید گواهی‌نامه‌های دوره‌های آموزشی بلند مدت با ارزش استخدامی - دارالترجمه رسمی آرمان

دارالترجمه رسمی چگونگی تأیید گواهی‌نامه‌های دوره‌های آموزشی بلند مدت با ارزش استخدامی - دارالترجمه رسمی آرمان

به سایت “دارالترجمه رسمی آرمان ” خوش آمدید. امروز پنج شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۳ ساعت : :
لوگوی دارالترجمه

چگونگی تأیید گواهی‌نامه‌های دوره‌های آموزشی بلند مدت با ارزش استخدامی

۱) گواهی‌نامه‌های دوره‌های آموزشی بلند مدت با ارزش استخدامی که با مجوز سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت، سازمان امور اداری و استخدامی وقت و مؤسسه آموزش و پژوهش مدیریت دولتی وقت، (زیر مجموعه‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور) صادر گردیده است با رعایت مفاد مصوبه شماره ۴۳۲ – ۱۳۷۷/۹/۳شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر ممنوعیت صدور مدارک معادل از تاریخ ۱۳۷۷/۹/۳ به صورت زیر قابل ترجمه و تأیید در دفتر ترجمه رسمی آرمان است.

الف) گواهی‌نامه صادره در قالب معادل یا دارای ارزش استخدامی بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی الزاماً باید قبل از تاریخ ۱۳۷۷/۹/۳ صادر گردیده باشد.

ب) شماره و تاریخ مجوز صادره از سازمان‌ها و مؤسسات فوق‌الاشاره الزاماً باید در متن گواهی‌نامه قید شده باشد.

ج) عبارت (این گواهی‌نامه برای ترجمه ارزش ندارد) در گواهی‌نامه‌های مزبور درج نشده باشد.

د) دارنده گواهی‌نامه عدم تعهد خدمت به دستگاه متبوع خود را ارائه نمایند.

۲) سایر گواهی‌نامه‌های دوره‌های آموزشی بلند مدت با ارزش استخدامی یا معادل در صورت فقدان شرایط فوق برای داشتن قابلیت ترجمه و تأیید در دفتر ترجمه رسمی آرمان باید ابتدا به تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برسد.

۱) گواهی‌نامه‌های دوره آموزش بلند مدت معادل یا باارزش استخدامی که با مجوز سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، سازمان امور اداری و استخدامی و یا مؤسسه آموزش و پژوهش مدیریت دولتی قبل از تاریخ ۱۳۷۷/۹/۳ صادر شده با رعایت شرایط زیر قابل ترجمه و تأیید در دفتر ترجمه رسمی آرمان است.[۸][۱۳]

الف) عبارت (این گواهینامه ارزش ترجمه ندارد) در متن درج نشده باشد.

ب) ارائه گواهی عدم تعهد خدمت از دستگاه متبوع.

لینک منبع

ارسال شده در تاریخ : پنج شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۳
تغییر دفتر دارالترجمه رسمی آرمان قابل توجه متقاضیان ترجمه رسمی بیستمین جلسه کارگروه نظارت بر محتوای ترجمه رسمی برگزار شد. اعلام نتایج ازمون مترجمان رسمی
دارالترجمه