قابل توجه متقاضیان ترجمه رسمی - دارالترجمه رسمی آرمان

دارالترجمه رسمی قابل توجه متقاضیان ترجمه رسمی - دارالترجمه رسمی آرمان

به سایت “دارالترجمه رسمی آرمان ” خوش آمدید. امروز شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۳ ساعت : :
لوگوی دارالترجمه

قابل توجه متقاضیان ترجمه رسمی

قابل توجه متقاضیان ترجمه رسمی :

به متقاضیان ترجمه رسمی اسناد و مدارک توصیه می شود، برای انجام امور خود فقط به دفاتر رسمی مجاز با مشخصات زیر مراجعه و نکات زیر را مد نظر قرار دهند:

-تمام دفاتر ترجمه رسمی مجاز دارای تابلوی یکسان تعیین شده توسط اداره کل اسنادو امور مترجمان رسمی قوه قضائیه هستند.–دفاتر ترجمه رسمی دارای جواز تأسیس معتبر با مهر و امضای اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمی طبق نمونه هستند.

-ترجمه رسمی باید فقط بر روی سربرگ های مخصوص ترجمه رسمی که مشخصات مترجم رسمی بر روی آن درج شده است انجام شود.

-همه اوراق ترجمه باید توسط شخص مترجم رسمی مهر و امضاء شوند.

-بر روی اسناد ترجمه شده باید به مبلغ مقرر قانونی تمبر بارکدی یا کاغذی الصاق شود.

-مجموعه اسناد ترجمه شده همراه با یک برگ پوششی که پرچم جمهوری اسلامی ایران بر آن الصاق شده و حاوی مشخصات مترجم و چند نکته امنیتی است، به اداره کل ارسال می شوند.

-ارباب رجوع محترم اسناد خود را صرفاً در مقابل دریافت رسید معتبر که توسط همان دفتر صادر شده باشد، تحویل دفاتر ترجمه رسمی دهند.

درصورت وجود هرگونه شکایت مراتب را به اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمی قوه قضائیه اطلاع دهید.

شماره تماس: ۵-۶۶۷۵۸۰۰۲-۰۲۱                        تارنما: www.ekfam.ir

ارسال شده در تاریخ : شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۳
تغییر دفتر دارالترجمه رسمی آرمان قابل توجه متقاضیان ترجمه رسمی بیستمین جلسه کارگروه نظارت بر محتوای ترجمه رسمی برگزار شد. اعلام نتایج ازمون مترجمان رسمی
دارالترجمه