ترجمه گواهی شرکت در سمینارها - دارالترجمه رسمی آرمان

دارالترجمه رسمی ترجمه گواهی شرکت در سمینارها - دارالترجمه رسمی آرمان

به سایت “دارالترجمه رسمی آرمان ” خوش آمدید. امروز جمعه ۲ آبان ۱۳۹۹ ساعت : :
لوگوی دارالترجمه

ترجمه گواهی شرکت در سمینارها

اصل گواهی شرکت در همایش‌ها، کارگاه و یا ارائه مقالات با مهر و امضاء مرجع برگزار کننده قابل ترجمه و تأیید در دفتر ترجمه رسمی آرمان است چنانچه در گوارهی‌نامه مذکور مدرک تحصیلی ذکر شده باشد، ارائه مدرک تحصیلی الزامی است.

لینک منبع

ارسال شده در تاریخ : جمعه ۲ آبان ۱۳۹۹
تغییر دفتر دارالترجمه رسمی آرمان مصاحبه جذب مترجم رسمی قابل توجه متقاضیان ترجمه رسمی بیستمین جلسه کارگروه نظارت بر محتوای ترجمه رسمی برگزار شد.
دارالترجمه