ترجمه گواهی‌های کار صادره از شرکت‌ها

دارالترجمه رسمی ترجمه گواهی‌های کار صادره از شرکت‌ها

به سایت “دارالترجمه رسمی آرمان ” خوش آمدید. امروز جمعه ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ ساعت : :
لوگوی دارالترجمه

ترجمه گواهی‌های کار صادره از شرکت‌ها

گواهی‌های کار صادره از شرکت‌های خصوصی با ارائه آخرین روزنامه رسمی قابل ترجمه و تأیید در دارالترجمه رسمی آرمان است. در صورتیکه در گواهی‌های کار صادره، مدرک تحصیلی قید شده باشد، ارائه اصل مستند الزامی است.

لینک منبع

ارسال شده در تاریخ : جمعه ۲۹ شهریور ۱۳۹۸
تغییر دفتر دارالترجمه رسمی آرمان مصاحبه جذب مترجم رسمی قابل توجه متقاضیان ترجمه رسمی بیستمین جلسه کارگروه نظارت بر محتوای ترجمه رسمی برگزار شد.
دارالترجمه