ترجمه کارت ملی - دارالترجمه رسمی آرمان

دارالترجمه رسمی ترجمه کارت ملی - دارالترجمه رسمی آرمان

به سایت “دارالترجمه رسمی آرمان ” خوش آمدید. امروز پنج شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۲ ساعت : :
لوگوی دارالترجمه

ترجمه کارت ملی

اصل کارت ملی قابل ترجمه و تأیید در دفتر ترجمه رسمی آرمان است.
الف) اصل کارت ملی قابل ترجمه و تأیید در دفتر ترجمه رسمی آرمان است.
ب) برگه هویت (پیش صدور) کارت ملی صادره از ثبت احوال همراه با شناسنامه قابل ترجمه و تأیید در دفتر ترجمه رسمی آرمان می‌باشد.

ارسال شده در تاریخ : پنج شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۲
تغییر دفتر دارالترجمه رسمی آرمان قابل توجه متقاضیان ترجمه رسمی بیستمین جلسه کارگروه نظارت بر محتوای ترجمه رسمی برگزار شد. اعلام نتایج ازمون مترجمان رسمی
دارالترجمه